Jak se objednat

Kdo může požádat o poskytnutí poradenské služby? 

O poskytnutí poradenské služby ve speciálně pedagogickém centru může požádat zletilý klient (tj. osoba starší 18 let), v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, škola nebo školské zařízení.

Provozní doba

Pracoviště SPC Rychnov nad Kněžnou je pro veřejnost otevřeno v pracovní dny v době od 7.30 do 15.30 hodin. Poradenské služby jsou klientům poskytovány na základě předchozího objednání. 

Způsob  objednání 

Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím listovní pošty. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.

Osobně

Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště SPC Rychnov nad Kněžnou, tj.

  • Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  • 2. vchod, 3. patro, - dveře 409, kancelář sociální pracovnice
  • vždy v  pracovní dny v době od 7:30 – 12:00  hodin

Telefonicky

Telefonicky lze podat žádost na telefonním  čísle +420 491 421 813 nebo +420 606 729 574 

E-mailem nebo listovní poštou

E-mailem nebo listovní poštou lze podat žádost prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí poradenské služby, který žadatel po vyplnění podepíše a odešle na adresu pracoviště.

  •  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  •  adresa pro doručení poštou: SPC Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Důležitá upozornění 

V případě, že důvod žádosti o poskytnutí poradenské služby souvisí se školní problematikou, prosíme žadatele, aby ve škole zajistil vyplnění příslušného školního dotazníku (formuláře jednotlivých dotazníků viz Dokumenty ke stažení) -  není to však podmínkou vyšetření. 

Pokud poskytnutí poradenské služby navrhne a doporučí klientovi, v případě nezletilého klienta jeho zákonnému zástupci, škola,  registrujeme žádost na základě školou vyplněného a zaslaného školního dotazníku (formuláře jednotlivých dotazníků viz  Dokumenty ke stažení). Klient, v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, je s obsahem vyplněného dotazníku seznámen, připojuje k němu svůj podpis, kterým zároveň uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů speciálně pedagogickým centrem.

Vyřízení žádosti o poskytnutí poradenské služby proběhne zpravidla  do tří měsíců od jejího podání.

V případě, že tomuto termínu nelze z vážných provozních důvodů dostát, kontaktují odborní pracovníci centra telefonicky žadatele a domluví s ním nejbližší možný termín.

V Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickém centru Královéhradeckého kraje je organizačním opatřením stanovena spádová působnost jednotlivých pracovišť, pracoviště SPC Rychnov nad Kněžnou má spádovou působnost pro okres Rychnov nad Kněžnou. O poskytnutí poradenské služby mohou požádat i klienti z jiných krajů, nelze však zaručit, že jejich žádost bude vyřízena přímo na pracovišti v Rychnově nad Kněžnou - žádost bude vyřizovat to pracoviště, které má v daném období  nejvíce volné kapacity.